English »

טכנולוגיית הדפסה בתלת ממד

 

  Fused Deposition Modeling  (FDM)

• FDM \ FFF הינה שיטת דיגום מהיר מבוססת שיחול חומר פלסטי מגליל, שכבה על שכבה, כדי לבנות אובייקט תלת ממדי 

•מערכות FDM \ FFF מורכבות בד"כ  משטח הנע על ציר הZ, ראש שיחול (דיזה) הנע על ציר הY וה X, מערכת הזנה של הגליל אל הדיזה.
 

 

 
כיצד זה עובד :
האמת שזה בבסיס די פשוט כמו מדפסת הדפסת דיו ביתית שאנו מכירים רק במימד נוסף.
כמו המדפסת הרגילה היא זורק חומר בעובי מסויים על משטח במקום מוגדר בצורה מוגדרת למשל האותיות ק ו נ ץ  ועוברת הלאה רק כאן המשטח או ראש ההדפסה זזים גם בציר ה Z (עומק) עכשיו הראש חוזר ומדפיס שוב ושוב את האותיות עד שהם מקבלות עובי. 
 
בטכנולוגיה זו חומר פלסטי (תרמופלסטי), מותך בטמפרטורה מוגדרת (השונה בכל חומר גלם) ונדחס דרך חריר בטבע (דיזה) אקסטרוזיה (שיחול) ובעצם מצייר חתך דו מימדי של האובייקט על גבי משטח הבסיס,  השכבה מתקררת ואז המשטח יורד ומוכן לשכבה הבאה. תהליך חוזר על עצמו עד להשלמת המודל. בסיום התהליך המודל מוסר מהמשטח . 
 
אז הנה לכם בקצרה.