English »

תהליכי ייצור בפלסטיקה

 

 

טכנולוגיות עיבוד מרכזיות של חומרים פלסטיים:

אקסטרוזיה extrusion או שיחול בעברית היא הבסיס למרבית טכנולוגיות העיבוד: • ואקום פורמינג. • הזרקה. • ניפוח. • הדפסה תלת ממדית. ומבוססת על חימום חומר בזחל הדוחף את השרף החם אל טבע צורני  בלעז דיזה (כמו מכונת פסטה) . בטכנולוגיה זו עלות כלי הייצור זולים יחסית, וניתן לייצר אוביקטים ארוכים כמו צינורות ופרופילים. 

ואקומם פורמינגVacuum forming הוא אחד המופעים של טרמופורמינג שהוא מתן צורה בחום. בטכנולוגיה זו מיצרים קליפות על ידי חימום יריעה פלסטית (שיוצרה באסטרוזיה) ומשיכתה אל תבנית צורנית על ידי יצירת תת לחץ כך שהיריעה תקבל את צורת התבנית. שיטה זו טובה ליצרת חלקים דקי דופן בכמיות גדולות  או ליצירת חלקים גדולים בכמיות קטנות.  

הזרקה או הזרקת לחץ : Injection בטכנולוגיה זו מוזרק בלחץ גבוה פולימר פלסטי מותך אל תוך חלל ייצור (תבנית) בד"כ מפלדה. בשיטה זו ניתן לייצר גיאומטריות מסובכות ומדיוקת בכמיות ייצור גדולות מאוד. יש לקחת בחשבון שעלות כלי הייצור יקרות יחסית אך מחיר יחידה זול. 

  • ניפוח : Blow-Molding  טכנולוגיה המשמשת לייצרת מיכלים (בקבוקים, צנצנות, בובות) בד"כ קיימם שרוול פלסטי שיוצר מאקסטרודר, שתי תבניות נקבה נסגרות על השרוול, ואז על ידי ניפוח השרוול הפלסטיק החם נזרק על הדפנות ומקבל את צורתו.
  • הקצפה \ חומרים מוקצפים : בטכנולוגיה זו מיצרים פלטות, גלילים, צורות מורכבות מוקצפות בתוך תבניות לדוגמא נעלים. השיטה קצת דומה לשמרים בתוך בצק, בתהליך הכימי בעצם נוצרות בועות בתוך הפלסטיק החומר גדל בנפחו ונותן תכונות מיוחדות כמו בידוד טרמי ואקוסטי מעולה יכולת ספיגת מכות.

    רוטציה : ( Rotation molding )  בטכנולוגיה זו מייצרים בד"כ מיכלים גדולים ,מוצרים חלולים גדולים. לתבנית פשוטה יחסית מוכנסת אבקת פלסטיק התבנית מחוממת ומסובבת הפלסטיק מותך אל הדופן החמה ונוצרת קליפה בצורת התבנית. 

  • יצור בהוספה או הדפסה תלת ממדית: בטכנולוגיה זו לאוביקט התלת ממדי מוסיפים שכבה אחרי שכבה עד לקבלת האוביקט הסופי מידע נוסף ניתן לקורא במאמר נוסף