English »

בריף עיצוב תעשייתי | אפיון מוצר בתהליכי עיצוב מוצר ופיתוח מוצר חדש | מכוון למוצר חדש

 
This document is for marketing purpose only. Do not pass on to a third party without a written consent from QUNTZ | DESIGN.

אפיון מוצר בתהליך עיצוב תעשייתי | בריף בעיצוב תעשייתי 

כבר לפני הפגישה הראשונה, עם המעצבים התעשייתיים של סטודיו לעיצוב תעשייתי, קונץ מעצבי מוצר. כדי לך הלקוח להתחיל תהליך של אפיון מוצר או בריף למוצר חדש. תהליך זה יחסוך עבודה, יגדיר כיוון וימנע טעיות בתהליך הפיתוח, ויעזור לנו ולכם להוליד לעולם מוצר טוב, חכם, נכון ומצליח.

חלק מהאתגר בעיצוב מוצר הוא לתרגם את הטקסט הכתוב לעיצוב, להפוך את החזון של הלקוח שמנוסח במילים ולתרגם אותו לאוביקט תלת ממדי נחשק. לכן האפיון הוא כלי עבודה חשוב בתרגום החלום למציאות חומרית.   

 

נוהל אפיון מוצר // תוכן העניינים 

 

1.  מבוא

2.  מטרות האפיון

3.  מחקר

4.  מקורות מידע אפשריים

5.  פרוט סעיפי האפיון

5.1.           תאור המוצר

5.2.           שיווק

5.3.           ביצועים

5.4.           מבנה

5.5.           בטיחות

5.6.           הנדסת אנוש

5.7.           מאפייני תדמית אסטטיקה ותקשורת
 

6.  אפיון המוצר בתהליכי היזמות

 

1. מבוא

אפיון המוצר שלהלן איננו מהווה הגדרה לתכולת העבודה או לביצוע המוצר המאפיין.
האפיון הינו הגדרה של "המוצר האידיאלי הרצוי", כאשר יתכן כי חלק מהתכונות המבוקשות, תושגנה באופן חלקי לאחר עריכת סדר עדיפויות.

 

2. מטרות האפיון

הגדרת המוצר מכל היבט.

האפיון מהווה גם בסיס להסכמה בין סטודיו לעיצוב תעשייתי, קונץ | מעצבי מוצר, ללקוח לגבי מהות המוצר אותו מפתחים.

כתיבת האפיון לפני תחילת העבודה מחייבת את הלקוח, והוא המפתח לחשוב על כל הפרטים בשלב מוקדם, לברר אי הסכמות, ולהצביע על אינפורמציה חסרה החיונית לפיתוח המוצר.

מסמך האפיון מגדיר את סדרי העדיפות של הדרישות השונות, במיוחד כאשר חלק מהדרישות יכולות להיות סותרות.

האפיון נתון לשינויים ועדכונים לאורך הפיתוח בהסכמת המפתח והלקוח.

 

3. מחקר

כתיבת מסמך האפיון אפשרית רק לאחר הגדרת הבעיה שהמוצר מהווה לה פתרון, ולימוד בעיה זו על היבטיה השונים.

 

4. מקורות מידע אפשריים

רשת האינטרנט.

מידע הנמצא ברשות הלקוח (ראיון ו/או שאלון).

אנשי פיתוח.

מערכת שיווק של הלקוח או מע' שיווק חיצונית.

קטלוגים של מוצרים קיימים.

ניתוח מוצרים קיימים.

תצפיות: צפייה ותיעוד (כתיבה, צילום, וידאו) של הבעיה ושל השימוש באמצעים (מוצרים) הקיימים היום לפתרונה.

צפייה ותיעוד של סביבות הקיום של המוצר (בית, משרד, מפעל, מעבדה, רחוב וכו').

ראיונות עם משתמשים פוטנציאלים.

מומחים פנימיים או חיצוניים בנושאים ספציפיים (פסיכולוגיה סוציאלית הנדסת אנוש, הנדסה, תוכנה וכד').

עיתונות מקצועית בתחום האמור ועיתונות של ארגוני צרכנות.

ספרות מקצועית. תערוכות, ירידים וכנסים מקצועיים,  אינטרנט.

 

5. פרוט סעיפי האפיון

5.1 תאור המוצר

מהי הבעיה שהמוצר בה לפתור?

תאור הפעילות הפונקציונאליות של המוצר (מה המוצר עושה?)

תאור צורה, גודל, נפח ומערכות פנימיות – בפרוט .

תאור משפחת המוצרים שהפרויקט הוא חלק ממנה, מהם מאפייני משפחה זו?

כל אינפורמציה נוספת שיכולה לעזור להגדרת הבעיה והבנה של המוצר.

 

5.2 שיווק

מהי קטגורית המוצרים אליה שייך הפרויקט (בית, עבודה, ספורט, רפואי, צבאי)

מהו גודל השוק? בארץ/בעולם. מהן ארצות היעד ומה המאפיינים של כל שוק?

מי יקנה את המוצר (גיל, מעמד סוציו אקונומי, מין, "B TO B” / "B TO C”)

מי ישתמש במוצר (למוצרים רבים סוגי משתמשים שונים).

מהם צינורות השיווק?

מהם המוצרים המתחרים? איזה מהם הטוב ביותר? לינקים לכל החברות המתחרות.

באיזה מחיר נמכרים המוצרים המתחרים?

מהו צפי המכירות? (כמות לשנה ראשונה, שניה וכו').

מהו אורך החיים הצפוי למוצר?

תאריך כניסה לשוק.

תאריכי יעד לשיווק : (תערוכות, פרזנטציה,כנסים וכו')

מוצרים דומים – על הלקוח לספק מוצרים פיזית לבדיקה.

מחיר יעד למוצר בשוק, מחיר יעד למוצר בשער מפעל, מחיר יעד למעטפת המוצר, אלקטרוניקה.

מהם היתרונות והחסרונות של המוצר אל מול המתחרים, האם קיים – unique selling point.

מה הם היעדים השיווקים מהמוצר הספציפי.

 

5.3 ביצועים

הכנת תרשים של המנגנון הפנימי הכולל את החלקים העיקריים שעל המוצר להכיל ואת היחסים ביניהם.

הכנת תרחיש סדר פעולות שימוש במוצר מרגע פתיחת האריזה.

איזה פעולות מבצע המוצר (FEATURES) ? רשימה מפורטת הכוללת את סוגי הפעולות השונים (מכני, אלקטרוני, תוכנה וכד').

דרישות הובלה ואחסנה.

דרישות תחזוקה (סוג, נגישות, כל כמה זמן וכד') רמות התחזוקה השונות: משתמש, טכנאי, מפעל.

הגדרת סביבת העבודה: ביתית, שטח, תנאי אקלים קשים, עמידות במים וכ"ו.

 

5.4 מבנה

מהו גודל המוצר?

משקל המוצר?

חומרי גלם עיקריים.

דרישות חוזק, אלסטיות ועמידה ב"התעייפות".

עמידות סביבתית (טמפ', לחות, אווירת מלח, רעידות, קרינה).

טכנולוגיות יצור עיקריות.

דרישות הרכבה (התחשבות בעלויות, דרישות מיוחדות? הרכבה עצמית?)

האם נחוצה עמידה בוונדליזם.

BOM: (bill of material) רשימת כל הרכיבים פנמיים וחיצוניים של המוצר.

 

5.5 בטיחות ותקינה

איזה תקני בטיחות מחייבים? UL, FCC, וכ"ו.  יש לציין מה רלוונטי מתוך התקן לעיצוב ולתכנון.

האם למוצר היסטוריה של בעיות בטיחות?

יש לשים דגש מיוחד על בעיות בטיחות במוצרי ילדים וקשישים.

דרישות סביבתיות ואקולוגיות – כגון תקן RoSh, דרישות מחזור .

דרישות EMI RFI במוצר.

נושאי תרמיים – היסטוריה של בעיות, רכיבים חמים, הספקים דרישות על טווחי טמפ' עבודה.

 

5.6 הנדסת אנוש ו UI (User interface )

דרישות התאמה פיזית לפי גיל, מין, רמת תאורה, טמפרטורה.

סוג הפעילות הפיסית אל מול המוצר (ישיבה, הרכבה, הנעה, הפעלה וכד').

מאפייני ממשקים: אלקטרוני/מכני, סוגי לחצנים, ממשק נגיעה, קול, אחר.

צגים- סוג, גודל, איזו אינפורמציה מוצגת? אנלוגית, אלפא נומרית?

משובים ויזואלי, קולי, טקטלי (תחושתי)?

מהי לוגיקת ההפעלה של המוצר? מהי ההיררכיה של השימוש בלחצנים השונים? (לחצנים לתכנות חד פעמי, כפתורים להפעלה בחרום וכו').

רצוי לנסח תסריטי שימוש במוצר החל מפס היצור, אריזה, הובלה, תחזוקה, מכירה, עבודה עם המוצר, שדרוג, החלפה, וסוף חיי המוצר.

 

5.7 מאפייני תדמית אסטטיקה ותקשורת עם המוצר

מהי הסביבה הטבעית שבה משתמשים במוצר סביבה במובן תרבותי, סוציאלי וכו'? (ובמובן הפיסי חדר מגורים, רכב, חוף הים, משרד וכו').

איזו תדמית מעוניין הלקוח שהמוצר יקרין? האם יש ללקוח דוגמא לסוג התדמית שבה הוא מעוניין – לינקים אימג'ים, אווירה.

האם המוצר הוא אופנתי באופיו או בעל אורך חיים אסתטי ארוך?

האם קיימים מאפייני Corporate Identity או מאפייני משפחתיות אחרים המחייבים? האם המוצר הוא חלק מסדרה או ליין מוצרים?

האם קיימים צבעים או טקסטורות שהלקוח מחייב או ממליץ?

גרפיקה איזו עבודה גרפית דרושה במוצר: פנל הפעלה, לוגו, הסברי הפעלה וכד'. לוגו חברה על מוצר, מדבקות מוצר. איזו טכניקה עדיפה לגרפיקה זו:

דפוס משי, טמפון, מדבקות, אינטגרלי, IML, IMD, בהזרקה / אחר. (האם קיימת דרישה  למכירת OEM).

אריזה: אריזת המוצר מחייבת אפיון נפרד המפרט את הדרישות השונות שבהן חייבת האריזה לעמוד.

חומר הדרכה: איזו חומר הדרכה מלווה את המוצר למי מיועד החומר? לקונה, למשתמש, לאנשי תחזוקה וכו'.

 

6. אפיון המוצר בתהליכי היזמות

הגם שנסיבות היזמות רבות ושונות מאוד זו מזו, ניתן להגדיר שני מסמכי אפיון בסיסיים הנחוצים ברוב תהליכי היזמות של מוצר או שירות חדש:

6.1 פרק "המוצר" בתכנית העסקית.

6.2 מסמך "אפיון המוצר" המופנה לגורמי העיצוב והתכנון.

שני המסמכים שונים זה מזה מבחינת המטרה וקהל היעד ולכן הם שונים זה מזה בתוכנם ובניסוחם. המשותף לשני המסמכים הוא העובדה ששניהם מבוססים על ידע מעמיק ויסודי של המוצר וסביבת הקיום שלו, שכם הם מהווים הצהרת כוונות והתחיבות להשקיע זמן,אנרגיה וכסף במימוש תוכנם.

 

6.1 פרק "המוצר" בתכנית העסקית.

בתוכנית העסקית מיועדת למשקיעים פוטנציאלים, למקבלי החלטות ניהוליות, ולשם קבלת חוות דעת מקצועיות שונות. ניסוח פרק "המוצר" חייב להתייחס לאפשרות שהקורא איננו מכיר את תחום הקיום של המוצר ואיננו בקיא בפרטים המדעיים טכנולוגיים עליהם מבוסס המוצר. בפרק "המוצר" יש להתייחס לנקודות הבאות:

א. רקע כללי על סביבת הקיום של המוצר (סביבה במובן פיסי, תרבותי, סוציאלי וכו') תוך דגש על הבעיות אותן אמור לפתור המוצר או השירות החדש.    

לדוגמא: לא ניתן לעסוק בקסדה חדשה לרוכבי האופניים בסין ללא רקע על מקומו של אמצעי תחבורה זה בתרבות המקומית.

ב. תיאור המוצר או השירות בדגש על האופן שבו הוא עונה על צרכי פלח השוק אליו הוא מכוון.

ג. פירוט היתרונות היחסיים של המוצר החדש בראיה מערכתית רחבה לא רק מכירת פונקציה פיסית מוגדרת, אלא מכירת תדמית, שירות, אחריות, מוצרים משלימים וכו'. באיזה אופן נבדל המוצר ממוצרי המתחרים?

ד. האם דרוש מו"פ לשם המשך קידום המוצר? אם כן, מאיזה סוג? באיזה היקף? יש לצרף תוכנית מו"פ מפורטת מבחינת כוח אדם, לוחות זמנים ותקציב.

ה. באיזה סטאטוס נמצא המוצר מבחינת הגנה על זכויות יוצרים.

ו. במידה וברשותך חומר גרפי (שרטוטים, תרשימים, צילומי מודל) יש לצרפו. חומר זה אסור שיהיה מפורט מדי (מיגע) או חושפני מדי (מסוכן).

ככלל יש לזכור שההיבט החשוב בפרק המוצר הינו ההיבט השיווקי (ולא הטכני) כלומר האופן שבו עונה המוצר על צרכי השוק מבחינה פונקציונאלית, תקשורתית ותרבותית.

 

6.2 אפיון המוצר לגורמי העיצוב והתכנון

מסמך זה, המיועד למתכנני המוצר/שירות: מעצבים, מהנדסים, אדריכלים וכו'. צריך לכלול את מירב הדרישות שאותרו בתהליך לימוד המוצר וסביבתו. רצוי שדרישות אלו יכסו כל אספקט ידוע של המוצר החל בשלב היצור.

אפיון המוצר הינו מסמך בסיסי המתפתח עם התפתחות המוצר ומתעדכן מדי פעם. מסמך אפיון ראשוני ינוסח במושגים של בעיות והגדרת ביצועים (לא פתרונות) אופן ניסוחו מגדיר את רמות החופש היצירתי של המתכננים וקובע ע"י כך את מקוריות הפתרון ורמת החדשנות שבו.
באופן כללי ניתן לחלק את הדרישות ממוצר/שירות חדש לשלוש קטגוריות עיקריות:

מבנה, פונקציה, תקשורת.

מבנה

דרישות מבנה מתייחסות לאספקטים של חומר, חוזק, גמישות, עמידות סביבתית, אקולוגיה, טכנולוגיות יצור והרכבה, בלאי, שרות וכו'. דרישות הקשורות למבנה הפיסי חומרי של המוצר.

פונקציה

הדרישות הפונקציונאליות מתייחסות לתכלית המוצר, לתועלת שיפיק ממנו המשתמש והקלות שבה ניתן להפיק תועלת זו. מה אמור המוצר לעשות? כיצד משתלב המוצר בסביבתו ועם מוצרים אחרים? הנדסת אנוש, ממשקי אדם-מכונה, בטיחות, תקנים מחייבים, ניידות, התייחסות למשתמשים שונים בגיל, מין, יכולת פיסית ועוד.

תקשורת

הדרישות התקשורתיות מתייחסות לקשר הלא פיסי שבין האדם והאובייקט: אסתטיקה, תדמית, הקשרים אסוציאטיביים, גירוי אינטלקטואלי, אספקטים חושיים כמו ריח, קולות, היזון חוזר ועוד היבטים אמוציונאליים, שהם חשובים לא פחות מהתועלת הפיסית של המוצר.

 

הערה: לקראת עבודה על  דור שני: שיפור בעיות ותלונות במוצר דור ראשון. רצוי לנהל משלב יציאת הדור הראשון לשוק רישום של  פידבקים מהמשווקים, מאנשי הייצור, מאנשי תחזוקה, מלקוחות ומשתמשים.